©Toneelgroep Ludio | Webdesign: Carola Wisse

Toneelgroep LUDIO vzw werd in 1993 opgericht door een samengaan van de toneelgroep van het Davidsfonds met de toneelgroep van de wijk LOBOS. Vanaf het prille begin stond de toneelgroep garant voor een gevarieerd en aak gewaagd programma. De toneelgroep heeft als doelstelling minstens één keer per jaar een voorstelling te brengen in de gemeente Lochristi. Daarnaast wil de groep heel graag jongeren betrekken in haar werking, zo kunnen we het voortbestaan van een levendige toneelcultuur binnen de gemeente Lochristi garanderen.

In 2008 mocht Toneelgroep LUDIO haar 15-jarig bestaan vieren. Op de academische zitting die rond deze gelegenheid werd georganiseerd, verwoordde de voorzitter de voorbije werking als volgt:

"Sinds de oprichting in 1993 heeft Ludio ongetwijfeld een stempel gedrukt op het toneelgebeuren in Lochristi. En daar zijn we heel fier op. Ludio wilde in de eerste plaats theater brengen waar een spelersgroep achter staat. Stukken met inhoud, stukken met een uitdaging voor de acteur of actrice en ja, ook stukken die een inspanning vragen van het publiek."

Toneelgroep LUDIO wil op dit elan verder gaan, ondanks een samenleving waar werk en gezin zoeken naar een evenwichtige balans en waarbij de tijd om actief deel te nemen aan cultuur meestal ontbreekt. LUDIO blijft erin geloven dat ook actieve jonge en minder jonge mensen de weg naar het acteren zullen blijven vinden. Hoe stresserend een avondje acteren ook mag zijn, de voldoening en de rust die erop volgt is niet te beschrijven.

Over ons